Zasięg działania

Znajdź w Żyrardowie zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę

Sposoby nawożenia w gospodarstwach ekologicznych.

 

W gospodarstwach ekologicznych nawożenie może odbywać się na wiele sposobów, jednak my chcielibyśmy szczególnie skupić się na wykorzystaniu nawozów naturalnych, które powstają samoistnie w każdym z gospodarstw, w którym hodowane są zwierzęta.

Nawozy powstające w gospodarstwach

Istnieje kilka rodzajów nawozów organicznych. Wśród tych podstawowych znajdziemy np. obornik – nawóz w postaci stałej. Bardzo ważne jest, by w procesie przechowywania tego nawozu nie dopuścić do utraty cennych składników odżywczych. Straty wynikające z nieprawidłowych metod przechowywania obornika mogą dochodzić nawet do 50%. By im zapobiec, obornik trzeba przechowywać na płytach gnojowych. Nie mniej istotny jest sposób transportu obornika na pole uprawne, na którym będzie on wykorzystany, a także czas przykrycia obornika już znajdującego się na polu.

Kolejnym rodzajem nawozu naturalnego jest kompost, który stosowany jest w celu poprawy poziomu materii organicznej w glebie. Dzięki niemu następuje wzrost aktywności biologicznej gleby, a jakość płodów rolnych wzrasta. Przypadku kompostu jednak wadą jest fakt, że jego stosowanie wymaga zwiększonego nakładu pracy oraz jest dość czasochłonne.

Wśród stosowanych w gospodarstwach ekologicznych nawozów wyróżnić można też gnojówkę i gnojowicę. By zmaksymalizować działanie tych nawozów, należy umiejętnie je stosować (niewłaściwe stosowanie wiąże się z utratą cennego azotu). Ważne jest też, by odpowiednio przechowywać te nawozy w zbiornikach.

Żyrardów – jak zaopatrzyć się w zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę?

Jeśli prowadzisz gospodarstwo ekologiczne i chcesz kupić w Żyrardowie zbiorniki służące do przechowywania gnojówki i gnojowicy, nie musisz szukać daleko produktów najlepszej jakości. Skontaktuj się z naszą firmą i poznaj ofertę, która obowiązuje w województwie mazowieckim. Dzięki naszym produktom usprawnij działanie swojego gospodarstwa. Więcej informacji uzyskasz, kontaktując się pod numerem telefonu, który znajdziesz w zakładce Kontakt. Zapraszamy!