Zasięg działania

Zbiorniki retencyjne i na szambo Ząbki

Najstarszy zbiornik retencyjny w Polsce nosi nazwę zbiornik Zapora na rzece Brdzie, został uruchomiony już w 1848 roku.

Najstarszy zbiornik retencyjny w Polsce nosi nazwę zbiornik Zapora na rzece Brdzie, został uruchomiony już w 1848 roku. W naszym kraju istnieje ponad 100 zbiorników retencyjnych. Co właściwie nazywamy zbiornikiem retencyjnym? Są to inaczej sztuczne jeziora jakie zostają utworzone poprzez zatrzymanie wody rzecznej za pomocą specjalnej zapory. Koszty związane z budową są znacznie mniejsze jeśli sztuczne jezioro ma powstać w węższej dolinie.

Bardzo często zbudowanie zbiornika retencyjnego spotyka się z protestem ekologów, ponieważ budowanie sztucznego jeziora znacznie zmienia krajobraz. Dlatego też przed planowaną budową zbiorników retencyjnych, czy to w Ząbkach, czy innym mieście należy uprzednio zapytać o zgodę ekologów.

Funkcje zbiornika retencyjnego w Ząbkach.

Przede wszystkim sztuczne jeziora mają za zadanie nagromadzić wodę, która w późniejszym czasie zostanie wykorzystana zarówno na potrzeby ludności jak i w celach przemysłowych. Zbiorniki retencyjne muszą pełnić funkcje ochronne przed powodziami. Niektóre sztuczne jeziora są budowane po to, aby możliwa była na nich żegluga. Wiele z nich także w Ząbkach jest wykorzystywanych w celach irygacyjnych. To właśnie dzięki nim rozwój turystyki, żeglugi oraz sportu w poszczególnych miastach staje się niebywale prosty.

Prócz zbiorników retencyjnych, które głównie mają za zadanie magazynować możliwie jak największą ilość wody są dostępne także zbiorniki wyrównawcze, przepływowe, suche oraz przeciwpożarowe. Bardzo popularne są również zbiorniki na szambo w Ząbkach.