Zasięg działania

Zbiorniki retencyjne i na szambo Ciechanów

Kiedy pierwszy raz utworzono zbiornik retencyjny? W 1960 roku przegrodzono rzekę Nil Tamą Asuańską, której długość wynosi 3600 metrów.
Aby powstała potrzebowano 43 miliony m3 materiałów. O wy zbiornik retencyjny istnieje do dziś i jest uznawane za jedno z największych sztucznych jezior na świecie.

 

Ciechanów leżący w województwie pomorskim posiada wiele walorów nie tylko turystycznych. To właśnie w tym miejscu znajdują się zbiorniki retencyjne, które w zależności od typu pełnią wiele ważnych funkcji. Prócz praktycznego zastosowania tego typu zbiorników są także niezwykłym atutem danego krajobrazu.

Zbiornik retencyjny czy to w Ciechanowie, czy to w innym mieście zwany jest potocznie sztucznym jeziorem. Do ich podstawowych zadań należy gromadzenie wody, która następnie zostanie wykorzystana na potrzeby społeczeństwa, chronienie przed powodziami. Niektóre zbiorniki są przeznaczone głównie do żeglugi. W takich przypadkach dno zbiorników jest specyficznie uformowane.

Utworzenie sztucznego zbiornika ma bezpośredni związek ze zmianą naturalnego krajobrazu w związku z czym często pomysł na taką inwestycję jest negatywnie odbierany przez mieszkańców lub ekologów.

Poziom wód nie zawsze jest taki sam. Ich wahania są ściśle zależne od dopływów ze zlewni lub też zapotrzebowania społeczeństwa.

Kiedy pierwszy raz utworzono zbiornik retencyjny?

W 1960 roku przegrodzono rzekę Nil Tamą Asuańską, której długość wynosi 3600 metrów. Aby powstała potrzebowano 43 miliony m3 materiałów. O wy zbiornik retencyjny istnieje do dziś i jest uznawane za jedno z największych sztucznych jezior na świecie.

Każdy ze zbiorników można w odpowiedni sposób scharakteryzować biorąc pod uwagę liczne kryteria, między innymi : stałe rezerwy powodziowe, przypadkowe rezerwy powodziowe, czy też pojemność całkowita.