Zasięg działania

Zbiorniki retencyjne i na szamba Piastów

Zbiorniki retencyjne na przykład w miejscowości Piastów pełnią wiele istotnych funkcji. W Polsce występuje blisko sto sztucznych jezior zaporowych. Większość z nich powstała przed wybuchem II wojny światowej. 

Będąc w Piastowie warto poznać historyczne zabytki tego miasta oraz jego walory przyrodnicze. To tutaj można podziwiać zbiorniki retencyjne zwane inaczej sztucznymi jeziorami. Sztuczne jeziora zaporowe utworzone są poprzez zatamowanie wody rzecznej za pomocą  zapory wodnej. Powstają zarówno na terenach nizinnych jak i górskich. Zbiorniki retencyjne na przykład w miejscowości Piastów pełnią wiele istotnych funkcji. W Polsce występuje blisko sto sztucznych jezior zaporowych. Większość z nich powstała przed wybuchem II wojny  światowej. Za najstarszy zbiornik retencyjny uznaje się zbiornik Zapora na rzece Brdzie. Na świecie z ważniejszych zbiorników należy wymienić : Nasera, Kariba, Wolta, Mead.

Zbiornik retencyjny chociażby w Piastowie musi przede wszystkim gromadzić wodę, która w późniejszym czasie będzie wykorzystana na potrzeby ludności oraz przemysłu. Ponadto dzięki nim możliwe jest wykorzystanie energii wodnej, a także ochrona przed powodziami. Wykorzystujemy je w celach irygacyjnych. Sztuczne jeziora zapewniają rozwój turystyki, rekreacji oraz sportu. Niektóre z nich są tak stworzone, aby możliwe było na nich utrzymanie żeglowności. Sztuczne zbiorniki mogą być zarówno retencyjne jak i wyrównawcze. Te drugie są głównie uznawane jako pomocnicze, a także dzięki nim możliwe jest magazynowanie wody. Zbiorniki przepływowe powstają poprzez przegrodzenie jazzami. Prócz zbiorników retencyjnych obecne są zbiorniki na szamba na przykład w Piastowie.