Zasięg działania

Zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę Warszawa

Podstawą w doborze odpowiedniego zbiornika na gnojówkę lub gnojowicę na przykład w Warszawie jest określenie wielkości produktu, którego potrzebujemy. Jeśli istnieje zapotrzebowanie na zbiornik na gnojówkę lub też gnojowicę o pojemności powyżej 25 metrów3 należy uzyskać pozwolenie na jego budowę

Podstawą w doborze odpowiedniego zbiornika na gnojówkę lub gnojowicę na przykład w Warszawie jest określenie wielkości produktu, którego potrzebujemy. Jeśli istnieje zapotrzebowanie na zbiornik na gnojówkę lub też gnojowicę o pojemności powyżej 25 metrów3 należy uzyskać pozwolenie na jego budowę. Usytuowanie takowego zbiornika musi spełniać kilka norm. Podstawą jest zachowanie odpowiednich odległości od studni. Zbiorniki, które będą przeznaczone do usuwania oraz odprowadzania wydalin zwierząt muszą mieć dno oraz ściany nieprzepuszczalne. Odpowietrzenie musi być wprowadzane na 0,5 metra.

Odległość, która powinna oddalać zbiornik na gnojówkę w Warszawie, a otwory okienne i drzwiowe pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi na działkach sąsiednich wynosi 15 metrów. Od magazynów środków spożywczych, a także obiektów budowlanych przetwórstwa rolno – spożywczego zbiornik na gnojówkę musi być oddalony o 15 metrów.
Dwa razy większa odległość powinna dzielić tego typu zbiorniki od okien i drzwi budynku, w którym przebywają ludzie na działkach.
10 metrów to wystarczająca przestrzeń między zbiornikami na gnojowicę, a budynkami, które magazynują pasze i ziarna. Od działki sąsiada zbiornik na gnojówkę powinien być oddalony o 4 metry. Aż 50 metrów powinno oddzielać zbiornik na gnojowicę w Warszawie od budynków przetwórstwa rolno-spożywczego i magazynów środków spożywczych. Zbiornik musi być dostosowany do rozwiązań materiałowych, spełniać wymagania higieniczne, umożliwiające konserwację i naprawy.