Zasięg działania

Zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę Radom

Nawozy naturalne są niebywale przydatne w ogrodnictwie oraz uprawie roślin działkowych, niestety są jednocześnie źródłem azotu. Dlatego tak istotne jest ich właściwe przechowywanie.

Nawozy naturalne są niebywale przydatne w ogrodnictwie oraz uprawie roślin działkowych, niestety są jednocześnie źródłem azotu. Dlatego tak istotne jest ich właściwe przechowywanie. Przepisy prawne nakazują posiadaczom zwierząt do zagospodarowanie nawozów w taki sposób, aby nie zagrażał on dla środowiska naturalnego. Zbiorniki na gnojówkę oraz gnojowicę wybudowane na przykład w Radomiu muszą spełniać
określone normy warunki, aby zapewnić ich gromadzenie i ich przechowywanie przez 6 miesięcy. Nim jednak rozpoczniemy budowanie
zbiornika na gnojówkę i gnojowicę chociażby w Radomiu musimy uprzednio złożyć określone dokumenty. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres oraz sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Zgłoszenie należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych.

Aby zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę nie stanowiły zagrożenia, należy pamiętać o zachowaniu odpowiednich odległości. Zbiorniki na gnojówkę powinny być oddalone o 15 metrów od okien i drzwi. Natomiast od granicy działki sąsiedniej ta odległość powinna wynosić jedynie 4 metry. 10 metrów powinno oddzielać tego typu zbiorniki od budynków magazynujących zboże oraz pasze.

Jeśli poszukujesz zbiornika na gnojówkę lub gnojowicę, serdecznie zapraszamy do Radomia.