Zasięg działania

Zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę Legionowo

Osoby prowadzące gospodarstwa rolne zobowiązane są do spełniania…

Osoby prowadzące gospodarstwa rolne zobowiązane są do spełniania określonych wymogów dotyczących między innymi gromadzenia i przechowywania nawozów naturalnych – takich, do jakich zaliczyć można gnojówkę i gnojowicę.

Kogo obowiązują przepisy?

Szczególne przepisy obowiązują gospodarstwa, w których prowadzona jest hodowla drobiu przekraczająca 40 tysięcy stanowisk lub też chów (oraz hodowlę) świń:

  • powyżej 2 tysięcy stanowisk dla świń, których waga przekracza 30 kilogramów,

  • powyżej 750 tysięcy stanowisk dla macior.

Właściciele takich gospodarstw muszą zaopatrzyć się w zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę, których pojemność pozwala na przechowywanie takiej ilości płynów, które powstają w gospodarstwie w ciągu czterech miesięcy. Osoby te muszą zatem, kierując się wykazem ilości tych
nawozów produkowanych na terenie gospodarstwa, wyliczyć minimalną łączną pojemność zakupionych pojemników.

Cechy zbiorników

Poza pojemnością, kolejną ważną cechą zbiorników na gnojówkę i gnojowicę jest ich zamknięcie oraz szczelność. Obowiązki gospodarstw nie
ograniczają się jednak jedynie do przechowywania tych nawozów, ale także do ich wykorzystania. Zgodnie z przepisami, zagospodarowane
musi być przynajmniej 70% spośród gromadzonych i przechowywanych płynów. Substancje te powinny być zużyte na użytkach rolnych
należących do właścicieli tych gospodarstw.

Nawozy płynne i stałe

Przepisy określają nie tylko sposób przechowywania i wykorzystania gnojówki i gnojowicy (a zatem nawozów naturalnych w postaci płynnej), ale także obornika, czyli nawozu naturalnego w postaci stałej. W tym drugim przypadku jednak konieczne jest zaopatrzenie w specjalne nieprzepuszczalne płyty, zapobiegające przedostawaniu się substancji do gruntu.

Zakup odpowiednich zbiorników w Legionowie

Firma Ekobet oferuje pojemniki do przechowywania gnojówki i gnojowicy wszystkim mieszkańcom Legionowa i okolic. Produkty te spełniają wszelkie obowiązujące normy i są często wybierane przez osoby prowadzące gospodarstwa w województwie mazowieckim. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą produktową.