Zasięg działania

Zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę dla Piaseczna

W czym przechowywać gnojówkę i gnojowicę? Jak wykorzystywać te nawozy?

 

Sposoby postępowania z takimi nawozami naturalnymi jak obornik, gnojówka czy gnojowica są określone przez przepisy. Postaramy się pokrótce przedstawić sposoby i wytyczne dotyczące ich zużywania w gospodarstwie.

Piaseczno – zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę…

… które umożliwią ich właściwe przechowywanie

W pierwszej kolejności należy skupić się na tym, jak powinny być gromadzone tego typu nawozy. Muszą one być przechowywane w szczelnych zbiornikach o określonej pojemności (wystarczającej na zgromadzenie minimum 6-miesięcznej ilości nawozów powstających na terenie gospodarstwa). Zbiorniki tego typu dostępne są dla osób prowadzących gospodarstwa w okolicach Piaseczna – by dowiedzieć się więcej, zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz informacjami o naszej firmie.

Terminy stosowania nawozów naturalnych

Zarówno obornik, jak i gnojówka oraz gnojowica mogą być stosowane w gospodarstwach od marca do końca listopada. Wyjątkiem od tej reguły są gospodarstwa, gdzie prowadzone są uprawy pod osłonami. W tych miejscach nawozy tego typu mogą być używane przez okrągły rok. Innym wyjątkiem są gospodarstwa funkcjonujące na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia wynikające ze stosowania związków azotu. Tam z kolei nawozy naturalne mogą być wykorzystywane jedynie do 15 listopada.

Gdzie nie wolno używać nawozów naturalnych?

Stosowanie tych środków zabronione jest m.in.:

  • na glebach zamarzniętych (do 30 cm w głąb), pokrytych śniegiem lub wodą,

  • na glebach nie porośniętych roślinnością (dotyczy to gnojówki i gnojowicy)

  • tam, gdzie nachylenie terenu wynosi ponad 10%,

  • podczas okresu wegetacji roślin, które mają być spożywane przez ludzi (znowu: w przypadku gnojówki i gnojowicy).

Kiedy najlepiej stosować gnojówkę, gnojowicę i obornik?

Polecanym okresem jest jesień. Jesienne nawożenie pozwoli glebie dobrze wchłonąć nawóz do wiosny. Wiosną ilości nawozu, zwłaszcza tego w postaci stałej, powinny być ograniczane, by nie utrudniać wzrostu roślin. W tym okresie polecane jest używanie płynnych nawozów, gdyż działają one szybciej niż obornik.