Zasięg działania

Zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę Ciechanów

W gospodarstwach wytwarzane są różne…

W gospodarstwach wytwarzane są różne rodzaje naturalnych nawozów. Istnieją między nimi zasadnicze różnice, a określić je można na podstawie sposobu powstawania. Proces gromadzenia i przechowywania każdego z tych nawozów musi podlegać pewnym zasadom – jest zatem określany przez przepisy i wytyczne.

Obornik a gnojówka i gnojowica

Obornik to taki nawóz naturalny, który składa się z odchodów zwierząt gospodarskich zmieszanych ze ściółką. Ma zatem postać stałą. Jeśli chodzi o dwa pozostałe nawozy, mają one postać ciekłą. Istnieje między nimi taka różnica, że gnojówka powstaje poprzez przenikanie odchodów (głównie moczu) przez płytką ściółkę, natomiast gnojowica powstaje w systemie bezściółkowym, a dużą jej część stanowi woda używana do mycia stanowisk.

Od czego zależy skład chemiczny nawozów?

Składu chemicznego nawozów nie da się jednoznacznie określić, gdyż jest on zmienny. Od czego zależy? Przede wszystkim od gatunku zwierząt, ale także od ich wieku, sposobu ich żywienia (rodzajów i składu pasz), kierunku użytkowania zwierząt, a także samego sposobu przechowywania powstałych już nawozów.

Przechowywanie nawozów

Zarówno w przypadku obornika, jak i gnojówki i gnojowicy, istnieją pewne wytyczne dotyczące ich przechowywania. Jeśli chodzi o obornik, poza odpowiednim pojemnikiem powinna być też zastosowana specjalna nieprzepuszczalna płyta obornikowa. Natomiast w przypadku zbiorników na gnojówkę i gnojowicę, najważniejszą cechą zbiorników jest ich szczelność. Muszą one mieć pojemność taką, by pomieścić przynajmniej 6-miesięczną produkcję tych nawozów w gospodarstwie. Zbiorniki te muszą być ponadto pojemnikami zamkniętymi i przede wszystkim wytrzymałymi. Zbiorniki o wszystkich tych cechach są dostępne dla osób prowadzących gospodarstwa w Ciechanowie i okolicach – zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą.

Wykorzystanie nawozów w gospodarstwie

Nawozy naturalne mogą być wykorzystywane w gospodarstwie do użyźniania gleb. Sposoby wykorzystywania tych nawozów także regulowane są prawnie. Są także wskazane sposoby użyźniania gleb innymi nawozami (ich ilości czy skład) przy jednoczesnym stosowaniu nawozów naturalnych. Wytyczne te mają na celu usprawnienie pracy gospodarstwa, a także uwzględnienie kwestii ekologicznych i bezpieczeństwa.