Zasięg działania

Zbiornik retencyjne i na szambo Mława

Retencyjne zbiorniki głównie magazynują wodę w czasie ich ogólnego nadmiaru. Zbiorniki retencyjne są wykorzystane również w celach irygacyjnych.

 

Zbiorniki retencyjne, czy to w Mławie, czy to w innym mieście pełnią wiele istotnych funkcji. Czym są zbiorniki retencyjne? To inaczej sztuczne jeziora zaporowe utworzone za pomocą zapory rzecznej. Głównie stawiane są na terenach górzystych, ale również nizinnych. Gromadzą wodę, która w późniejszym czasie będzie wykorzystywana na potrzeby ludności oraz przemysłu. Dzięki zbiornikom retencyjnym w Mławie oraz innych miastach jest możliwy rozwój turystyki, rekreacji, ale także i sportu. Zbiornik retencyjny ma za zadanie również ochronić
przed powodziami. Niektóre z nich są tak stworzone, aby możliwa była na nich żegluga.

Zbiorniki retencyjne na przykład, te które tworzone są w Mławie możemy podzielić na retencyjne, wyrównawcze, przepływowe, suche, przeciwpożarowe. Retencyjne zbiorniki głównie magazynują wodę w czasie ich ogólnego nadmiaru. Zbiorniki retencyjne są wykorzystane również w celach irygacyjnych. Wyrównawcze to typowe zbiorniki pomocnicze. Zbiorniki przepływowe utrzymują stałe piętrzenie wody. Zbiorniki suche to inaczej zbiorniki przeciwpowodziowe lub też jako pastwiska. Zbiorniki przeciwpożarowe są z reguły niewielkie występują w aglomeracjach miejskich lub terenach, gdzie nie ma wody.

Szacuje się, iż w Polsce występuje około 100 zbiorników retencyjnych. Większość z nich pozostała jeszcze po okresie II wojny światowej. Bez wątpienia najstarszym jest zbiornik Zapora na rzece Brdzie.