Zasięg działania

Ząbki – czy są tu zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę?

Właściwe przechowywanie gnojówki i gnojowicy umożliwia wykorzystanie tych nawozów w gospodarstwie.

 

Porą roku, która najlepiej nadaje się do nawożenia gleb nawozami naturalnymi, jest jesień. Gnojówka i gnojowica to cenne źródła azotu oraz innych substancji odżywczych. Jak należy je stosować i jakie są zalecane ilości tych nawozów?

Stosowanie nawozów naturalnych

Zgodnie ze statystykami, w Polsce najczęściej wykorzystuje się gnojowicę bydlęcą, stosunkowo często używa się też gnojowicy mieszanej (zwłaszcza w przypadku niewielkich gospodarstw rolnych).

Różne rodzaje przepisów określają sposób stosowania nawozów naturalnych na terenach rolniczych. Ustawa o nawozach i nawożeniu z 2007 r. i art. 47 Ustawy Prawo wodne z 2001 regulują sposoby przechowywania oraz wykorzystywania tych nawozów, zaś wielkości dawek są określone w Dyrektywie Azotanowej. Rocznie na jednym hektarze nie można zastosować więcej niż 170 kg azotu, zatem maksymalna dawka
gnojowicy to 43 metry sześcienne na każdy hektar. Stosowanie tego typu nawozów jest też ograniczone jeśli chodzi o czas – można ich używać od 1 marca do 30 listopada.

Gnojówka i gnojowica a zawartość azotu

Skład gnojowicy zależy oczywiście od gatunku zwierząt, a także od sposobu ich żywienia oraz od ilości wody, którą dodaje się w celu jej rozcieńczenia. Średnio zawiera do 4 kg azotu w każdym metrze sześciennym. Z metra sześciennego gnojówki zaś ilość wprowadzanego do gleby azotu wynosi ok. 3 kg. Jako że skład tych substancji jest zmienny, przed zastosowaniem ich na polach należy pobrać próbki i oznaczyć
występujące w nich składniki odżywcze. Dzięki temu można określić optymalną dawkę nawozu, którą można wprowadzić do gleby.

Ząbki – znajdź szczelne zbiorniki

Warto też pamiętać o odpowiednim przechowywaniu tych substancji, gdyż także i ten proces może wpływać na zmianę ich składu. Do gromadzenia i przetrzymywania tych nawozów służą specjalnie w tym celu wytwarzane pojemniki, w które muszą zaopatrywać się właściciele gospodarstw.

Ich ofertę dostępną w Ząbkach można poznać kontaktując się z firmą Ekobet działającą na terenie województwa mazowieckiego oraz w razie potrzeby także w całej Polsce. Zachęcamy do kontaktu z nami, by uzyskać więcej informacji.