Zasięg działania

Wywóz zawartości szamba

Przed instalacją szamba przydomowego wiele osób chce wiedzieć, ile dokładnie będzie kosztowało regularne opróżnianie jego zawartości.

Przed instalacją szamba
przydomowego wiele osób chce wiedzieć, ile dokładnie będzie
kosztowało regularne opróżnianie jego zawartości. Informacja ta
potrzebna jest do oszacowania kosztów utrzymania zbiornika i udziału
tych kosztów w ogólnym domowym budżecie.

Ceny wywozu nieczystości
płynnych są różne w zależności od rozmiarów wozów
asenizacyjnych, pojemności szamba, a także od rejonu Polski.
Niektóre firmy pobierają opłatę za kurs wozu, niezależnie od
tego, czy został on zapełniony ściekami w całości, czy też
częściowo. Inne firmy, zwłaszcza te, które mają do dyspozycji
większe wozy asenizacyjne, pobierają opłatę przeliczając koszt
wywozu jednego metra sześciennego ścieków.

Ogólnie można przyjąć,
że wywóz 10 metrów sześciennych, czyli pojemności szamba, które
bardzo często instalowane jest przy domach jednorodzinnych, kosztuje
w granicach 160-230 zł. Przy trzyosobowej rodzinie szambo takie
zapełnia się po ok. miesiącu, wiec można założyć, że to jest
właśnie miesięczny koszt utrzymania zbiornika.