Zasięg działania

Wywóz zawartości szamba

Wywóz ścieków powinien odbywać się regularnie, jeśli chcemy zadbać o pełne bezpieczeństwo użytkowania szamba.

Wywóz ścieków powinien odbywać się regularnie, jeśli chcemy zadbać o pełne bezpieczeństwo użytkowania szamba. Ścieki nie powinny znajdować się wewnątrz zbiornika przez czas dłuższy niż 14 dni. Po tym czasie bowiem mogą zachodzić w nich reakcje chemiczne niebezpieczne
dla zdrowia ludzi. Warto też regularnie kontrolować poziom ścieków w szambie i opróżnić je za każdym razem, gdy zbiornik się zapełnia.

Wywozem ścieków na terenie całego kraju zajmują się prywatne firmy asenizacyjne, a także takie instytucje jak miejskie przedsiębiorstwa oczyszczania, miejskie zakłady oczyszczania czy państwowe zakłady działające przy zakładach gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.

Oczyszczanie szamb nie odnosi się jedynie do ich opróżniania. Nie można też zapominać o usuwaniu osadów zgromadzonych na ścianach szamba. Usługa ta przeprowadzana jest przez pracowników przedsiębiorstw oczyszczania.

W celu właściwego dbania o szamba można zaopatrzyć się w biologiczne preparaty do ścieków. Po dodaniu preparatu do zawartości szamba ulega przemianie jej struktura – zanieczyszczenia osadzają się na dnie, a nad nimi gromadzi się warstwa wody. Dzięki temu objętość ścieków w
pewnym stopniu się redukuje, a dodatkowo neutralizuje się ich zapach.