Zasięg działania

Wywóz szamba – jak często?

Wiele osób przed instalacją szamba zastanawia się nad tym, czy…

Wiele osób przed instalacją szamba zastanawia się nad tym, czy będzie to inwestycja opłacalna i w tym celu wylicza miesięczne koszty eksploatacji takiego zbiornika. Do takich wyliczeń należy mieć wiedzę dotyczącą tego, jak często trzeba będzie opróżniać zbiornik oraz w jakim tempie będzie się on zapełniał.

Ta ostatnia kwestia zależy oczywiście od tego, jaką pojemność ma dane przydomowe szambo betonowe oraz ilu domowników z niego korzysta. Niewielkie zbiorniki, z których korzysta kilkuosobowa rodzina, mogą się zapełnić w ciągu kilku-kilkunastu dni.

Ogólnie przyjmuje się założenie, że szambo należy opróżniać co 10-14 dni, choć jest to oczywiście indywidualna kwestia. Dwa tygodnie to jednak termin bezpieczny z punktu widzenia zachodzących w zbiorniku przemian chemicznych. Łatwo więc wyliczyć, że przynajmniej dwa razy w miesiącu będzie trzeba skorzystać z usług firmy asenizacyjnej. W zależności od rejonu Polski, jeden kurs wozu kosztuje w granicach
150 zł. Dzięki temu wiemy już, że miesięczne utrzymanie szamba będzie nas kosztowało ok. 300 zł, a na tej podstawie łatwo już wyliczyć opłacalność przedsięwzięcia i dobrać odpowiedni zbiornik.