Zasięg działania

Wentylacja szamba betonowego

Wszystkie szamba muszą być wyposażone w system odpowietrzenia.

Wszystkie szamba muszą być wyposażone w system odpowietrzenia. Obowiązek ten wiąże się z bezpieczeństwem użytkowania szamba oraz z jego sprawnym funkcjonowaniem. Jego zawartość podlega bowiem różnorodnym reakcjom biologicznym i chemicznym, zatem wentylacja niezbędna jest, by wytwarzane w tych procesach gazy mogły swobodnie wydostawać się ze zbiornika. Ponadto brak odpowiedniej wentylacji może skutkować tym, że w zbiorniku wytworzy się podciśnienie, co w efekcie da niekorzystny dla funkcjonowania szamba efekt zatkanej kanalizacji – ścieki będą zablokowane w rurach bez możliwości swobodnego spływu do wnętrza zbiornika.

Odpowietrzenie z bezodpływowego zbiornika musi być wyprowadzone co najmniej 0,5 m ponad poziom gruntu. Najczęściej w tym celu wykorzystywana jest 110-centymetrowa rura zakończona wywiewką do szamba, wyprowadzana ze zbiornika nad powierzchnię gruntu. Średnica rury musi być dostosowana do średnicy przewodu kanalizacyjnego. Tak zainstalowane i odpowiednio wyposażone szambo będzie funkcjonować sprawnie i bezawaryjnie.   Dzięki zastosowaniu pokrywy z wywiewką lub osobnej wywiewki mamy pewność, że wytworzone w szambie gazy zostaną naturalnie wypchnięte ze zbiornika przez nieczystości napływające do zbiornika.