Zasięg działania

Usuwanie wody gruntowej

Podczas wykopu często wydostaje się woda, która musi być usunięta przed montażem. Szamba cena czasem nieznacznie możesz wzrosnąć, by tej wody się pozbyć. Wyróżniamy trzy sposoby, dzięki którym można pozbyć się wody z wykopu. Pierwszym sposobem jest odwodnienie wgłębne. Polega ono na obniżeniu zwierciadła wody gruntowej wypompowując ją, za pomocą igłostudni lub igłofiltru. Woda zostaje przesączona od dna wykopu do studni, dzięki czemu wpływa na zagęszczenie gruntu. Jest to oczywiście wpływ korzystny. Najczęściej z tego sposobu korzystają firmy specjalistyczne. Drugim sposobem jest odwodnienie powierzchniowe. Ten sposób polega na pompowaniu wody z wykopu do terenu ogrodzonego szczelnymi ściankami. To prosty sposób, by pozbyć się wody na czas budowy, ale ruch wody może wywołać rozluźnienie gruntów niespoistych. Trzecim, ostatnim sposobem jest wybetonowanie dna wykopu. W wykopie zagruntowuje się betonem powierzchnię, by woda mogła napływać do zabezpieczonego szczelnego ściankami wykopu nie uszkadzając przy tym szamba.