Zasięg działania

Umowy PPP

Montażyści szamba Radom dotarli ostatnio do informacji o tym, iż Ministerstwo Gospodarki przyjęło projekt nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym, w skrócie określanym PPP. Przyjęto również projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych. Dokument z projektem zawiera propozycję, która ma rozwinąć działanie PPP. Między innym znajduje się tam możliwość utworzenia przez wykonawcę spółki zależnej, która odpowiedzialna jest za realizację inwestycji. Wykonawca wybierany jest na zasadzie przetargu. Nowelizacja zawiera również zapisy o możliwości ułatwienia podpisywania umów z wykonawcami na okres dłuższy niż cztery lata. Mają także zostać zniesione limity wysokości zabezpieczenia. Projekt nowelizacji przewiduje także uprawnienia dla jednostek samorządowych do udzielana wykonawcy dotacji celowych by zrealizować obrane przedsięwzięcie w ramach umowy PPP. Dzięki tej nowelizacji, może poprawić się współpraca między firmami i podwykonawcami, a także zostanie uproszczony sposób zdobywania od samorządów dotacji.