Zasięg działania

Transport HDS

HDS to skrót od „hydrauliczny dźwig samochodowy”. Jest to rodzaj dźwigu samochodowego, który montuje się na samochodach ciężarowych.

HDS to skrót od
„hydrauliczny dźwig samochodowy”. Jest to rodzaj dźwigu
samochodowego, który montuje się na samochodach ciężarowych.
Dźwig tego typu umożliwia ciężarówkom samodzielny załadunek i
rozładunek. Zwykle jego nośność sięga do kilku ton. Nazywa się
go także „żurawiem przeładunkowym”.

Jest to urządzenie
niezwykle praktyczne w przypadku transportu ciężkich i dużych
rozmiarowo towarów i konstrukcji. Sprawdza się więc świetnie w
przypadku szamba betonowego. Umożliwia nie tylko jego bezpieczny
transport na miejsce jego instalacji, ale także sprawne umieszczenie
w wykopie. Operator dźwigu HDS musi uzyskać niezbędną wiedzę na
temat jego użycia udokumentowaną uprawnieniami po zdaniu egzaminu
państwowego pod okiem Urzędu Dozoru Technicznego.

Ekobet oferuje transport
zakupionego szamba betonowego na miejsce jego montażu także poza
Radomiem oraz jego instalację. Nasze wieloletnie doświadczenie oraz
posiadane uprawnienia pozwalają na wykonanie wszystkich tych
czynności w sposób sprawny, bezpieczny i zgodny z przepisami.