Zasięg działania

Szczelne szambo to podstawa

Dlaczego szambo musi być szczelne? Z kilku powodów. Oczywiście niezwykle istotne są tutaj kwestie środowiskowe.

Dlaczego szambo musi być
szczelne? Z kilku powodów. Oczywiście niezwykle istotne są tutaj
kwestie środowiskowe. Zawartość szamba nie powinna dostawać się
do gruntów, bo mogłaby bardzo szkodliwie wpływać na środowisko
przyrodnicze. Szamba posiadające atesty PZH to produkty, które nie
stwarzają zagrożenia dla przyrody, dlatego warto sprawdzać, czy
zamawiane przez nas zbiorniki posiadają wszystkie niezbędne
certyfikaty jakości i atesty.

Drugą kwestią jest
jednak zagrożenie z punktu widzenia jego użytkowników. W przypadku
jakiejkolwiek nieszczelności do szamba mogą dostawać się wody
gruntowe, wypełniając jego pojemność i zwiększając koszty jego
opróżniania. Szamba o słabej szczelności mogą też wraz z wodą
gruntową wpuszczać do środka piasek, który zagęszcza zawartość
szamba i znacznie utrudnia jego opróżnienie. Jest to niezwykle
problematyczna kwestia, wymagająca użycia specjalnych wozów
asenizacyjnych wyposażonych w układ wodny dostarczający wodę pod
wysokim ciśnieniem.

W celu uniknięcia tych
komplikacji i zwiększonych kosztów utrzymania zbiornika, warto
zainwestować w szczelne szambo najwyższej jakości, które może
służyć bezproblemowo przez wiele lat.