Zasięg działania

Szambo na działce letniskowej

Wiele osób posiadających domki letniskowe zadaje pytanie…

Wiele osób posiadających domki letniskowe zadaje pytanie o to, jakie przepisy obowiązują w przypadku działek, na których są one usytuowane. Czy posiadając działkę letniskową nie połączoną z systemem kanalizacji możemy na niej wybudować zbiornik bezodpływowy? A jeśli tak, to jakie są zgodne z przepisami odległości szamba od ogrodzenia oraz budynków i jakie przepisy regulują te kwestie?

Zgodnie z przepisami w zabudowie letniskowej pokrywy (oraz wyloty wentylacji) z szamb powinny znajdować się w odległości:

  • minimum 5 metrów od okien i drzwi budynków, w których mają przebywać ludzie;

  • minimum 2 metrów od granicy z sąsiednią działką;

  • minimum 2 metrów od drogi;

  • minimum 15 metrów od studni, która przeznaczona jest do zaopatrywania ludzi w wodę przeznaczoną do spożycia.

Normy te określone są w rozporządzeniu ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Warto zapoznać się z nimi dokładnie przed rozpoczęciem budowy szamba na potrzeby domu letniskowego.