Zasięg działania

Szamba Ekobet z atestem PZH

Szamba betonowe Ekobet uzyskały atest Państwowego Zakładu Higieny o numerze HK/W/0223/01/2013. 

Szamba betonowe Ekobet
uzyskały atest Państwowego Zakładu Higieny o numerze
HK/W/0223/01/2013. Zakład Higieny Środowiska PZH wydaje atesty
między innymi wyrobom z grupy produktów budowlanych i
wykończeniowych, motoryzacyjnym, z grupy armatury sanitarnej i
rehabilitacyjnej, materiałów i urządzeń służących do
uzdatniania wody itd.

Atest ten jest
świadectwem, że określony wyrób w żaden sposób nie wpływa
negatywnie na zdrowie i środowisko, jeśli jest użytkowany zgodnie
z zaleceniami producenta. Atest wydawany jest na podstawie dokumentów
i ekspertyz dotyczących składu chemicznego materiałów i budowy
urządzeń, opisów technicznych oraz sposobów użytkowania
materiałów i urządzeń oraz wyników badań związanych z
oddziaływaniem danego produktu na środowisko przyrodnicze. Celem
atestacji jest zapobieganie pojawiania się na rynku materiałów i
wyrobów, które mogą szkodzić zdrowiu lub środowisku naturalnemu.
Atest PZH jest więc gwarancją na to, że szamba betonowe Radom
firmy Ekobet spełniają wszelkie wymogi bezpieczeństwa i higieny.
Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.