Zasięg działania

Polskie spalarnie

Kwestia ekologiczności produktów nadal jest priorytetem dla pewnych firm. Szamba Radom zapewniają, że są ekologiczne i bezpieczne w używaniu. Jednakże, nie tylko nieczystości domowe, ale również odpady żywnościowe i inne. W Polsce budowanych jest aktualnie sześć spalarni. Jednakże, analitycy, twierdzą zgodnie, że nie jest to wystarczające na potrzeby Polaków. Niestety, istnieje również ryzyko, iż nie wszystkie budowane spalarnie będą gotowe na czas. Jest także jeszcze jeden problem prawnie, budowane instalacje do spalania, nie są uznane za odnawialne źródło energii. Mimo, iż z produktów spalania wywodzi się ciepło i energia. Analitycy krytykują także lokalizację spalarni. Mówią, że są to najgorzej wybrane tereny, ponieważ ciężko przebiega na nich budowa. Ciężko może być również z dojazdem. Unia Europejska nałożyła na kraje członkowskie dość wysokie wymogi odnośnie spalarni. Muszą one spełniać określone wymagania, które będą spełniać w pełni swoją rolę spalania i wytwarzania energii, ale również niskie emisje dwutlenku węgla i siarki do atmosfery.