Zasięg działania

Ostrów Mazowiecka – kup w okolicy zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę

Czym grozi niewłaściwe przechowywanie gnojówki i gnojowicy?

 

Nie bez powodu sposób przechowywania takich substancji jak gnojówka, gnojowica czy obornik podlega pewnym zasadom. Jeśli odchody zwierzęce są niewłaściwie przechowywanie w obrębie pomieszczeń inwentarskich lub cieków wodnych, mogą stwarzać zagrożenie dla środowiska, dla ludzi i dla zwierząt. Zupełnie odrębną kwestią jest to, że substancje te, kiedy przechowywane są niewłaściwie, tracą swoje cenne właściwości – a zatem traci i gospodarstwo, na terenie którego mają być one wykorzystane jako nawozy, gdyż ich gromadzenie i użytkowanie okazuje się dużo mniej opłacalne, niż było w zamiarze.

Nieszczelne = niebezpieczne

Przedostawanie się nawozów do środowiska może skutkować rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych oraz rozprzestrzenianiem się bakterii. Przyczyną jest oczywiście używanie niewłaściwych zbiorników – nieszczelnych lub nie wyposażonych w odpowiednie zamknięcie.
Najbardziej narażone na zanieczyszczenie są tereny pochyłe, ponieważ wraz z opadami atmosferycznymi nawozy przemieszczają się i niekiedy mogą dostawać się do cieków wodnych.

Zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę – Ostrów Mazowiecka

Należy zatem robić wszystko, by w każdym gospodarstwie znajdowały się odpowiednie zbiorniki na każdy rodzaj nawozów organicznych. Są to płyty gnojowe w przypadku obornika i szczelne biorniki betonowe dla gnojówki i gnojowicy. Zaopatrzyć się w nie można za pośrednictwem naszej firmy. Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i innych oraz o zachowanie najwyższej jakości nawozów – zainwestuj w zbiorniki na nawozy naturalne dostępne w Twojej okolicy.