Ekobet P.P.H.U. to firma, w której główną specjalizacją jest produkcja i montaż szczelnych betonowych zbiorników. Zbiorniki te służą na przykład takim czynnościom jak zbieranie wody deszczowej, szamba, gnojówki. Zbiorniki, które są przez nas produkowane, głównie wytwarzane są z rodzajów betonu od B – 20 do B- 30. Rodzaj użytego surowca zależy od warunków pogodowych. Wszystkie zbiorniki zbrojone są prętami żebrowanymi 34GS na kruszywie dolomitowym z dodatkiem hydroplastu – h. Sprawia to, że beton jest:

  • odporny na wpływ wody podawanej pod ciśnieniem i agresywnej,
  • w większym stopniu wodoszczelny,
  • mniej kurczliwy,
  • bardziej przyczepny do stali zbrojeniowej,
  • w lepszym stopniu odporny na mróz.

Hydroplast -h stosuje się wtedy, gdy zbiornik umieszcza się w okolicy działania wód gruntowych, które mają podwyższony stopień korozyjności. Dzięki niemu służy dłużej i jest zakonserwowany na oddziaływanie tych wód gruntowych przy pomocy izohanu br.

Posiadamy transport z HDSem
Realizujemy zamówienia z terenu całego kraju
Oferujemy montaż i załadunek gratis

Z naszej oferty mogą skorzystać zarówno klienci indywidualni jak i hurtowi.

Produkowane przez nas zbiorniki posiadają odpowiednie atesty i certyfikaty, takie jak: atest PZH o numerze HK/W/0223/01/2013,aprobatę techniczną numer AT-15-9167/2013 certyfikat jakości betonu, deklaracje zgodności, projekt techniczno – budowlany zbiornika na gnojówkę i gnojowicę oraz ścieki bytowe oraz protokół szczelności każdego wyprodukowanego zbiornika..