Zasięg działania

Milanówek – kup zbiorniki do przechowywania gnojówki i gnojowicy

Czyli kilka słów o tym, co wchodzi w skład najpopularniejszych nawozów naturalnych.

 

Z czego składają się poszczególne nawozy naturalne i jakie zawarte w nich substancje wzbogacają gleby?

Nawozy naturalne, pod względem ich konsystencji, można podzielić na stałe i płynne. Wśród stałych najpopularniejszy jest obornik, który składa się ze ściółki zmieszanej z odchodami zwierząt gospodarskich. Innym nawozem stałym (jednak pochodzenia roślinnego) jest kompost, który używany jest nie tylko w gospodarstwach, ale także w ogrodach i na działkach.

Jeśli chodzi o nawozy płynne, wśród nich wyróżnić można przede wszystkim gnojówkę i gnojowicę. Choć ich nazwy brzmią podobnie, substancje te różnią się od siebie konsystencją, składem i zawartością związków chemicznych.

  • Gnojówka to przefermentowany mocz zwierzęcy (niekiedy z niewielką ilością innych odchodów), który przenika przez warstwę ściółki, a następnie jest gromadzony i przechowywany w specjalnie do tego celu przeznaczonych zbiornikach.

  • Gnojowica natomiast powstaje w chowie bezściółkowym. Jest to mieszanka odchodów zwierząt oraz wody, której używa się do mycia i
    spłukiwania stanowisk.

Zawartość związków organicznych w tych nawozach jest różna i oczywiście zmienna, a do określania ich składu wykorzystuje się analizę laboratoryjną – po to, by odpowiednio dostosować ich stężenie do potrzeb nawożonego terenu. W gnojówce jednak stężenie azotu i potasu jest zwykle znacznie wyższe niż w gnojowicy, gdyż ta druga jest nawozem dużo bardziej rozcieńczonym.

Kup zbiorniki na nawozy płynne w Milanówku

Szukasz pojemników na nawozy płynne w okolicach Milanówka? Zgłoś się do nas i zapoznaj się produkowanymi przez nas zbiornikami betonowymi. Zapraszamy do kontaktu!