Zasięg działania

Grójec – zbiorniki na nawozy płynne: gnojówkę i gnojowicę

Przechowywanie nawozów płynnych – gnojówki i gnojowicy – w gospodarstwach rolnych.

 

Hodowla i chów zwierząt pozwala nie tylko na produkcję produktów odzwierzęcych i produktów mięsnych, ale także i na pozyskiwanie nawozów organicznych –  substancji, które mogą wspomóc rozwój gospodarstwa w kwestii hodowli lub uprawy roślin.

Pełne wykorzystanie takich nawozów jak obornik, gnojówka czy gnojowica jest możliwe wyłącznie w gospodarstwach o dużej powierzchni. Nawozy te powstają bowiem w dużych ilościach w miejscach nastawionych na produkcję zwierzęcą. Jeśli zatem gospodarstwo takie zajmuje się także produkcją roślinną na dużą skalę, te produkty uboczne mogą być na nim z powodzeniem wykorzystywane. Jeśli nie – warto gromadzić je i umożliwiać ich wykorzystanie w innych miejscach, poprzez odstąpienie lub sprzedaż. Są to bowiem bardzo cenne substancje i niewykorzystanie ich byłoby po prostu marnotrawstwem.

Niezależnie od tego, czy nawozy te będą przeznaczone do użycia w gospodarstwie, czy do innych celów, należy zadbać o odpowiednie metody ich przechowywania, tak by nie utraciły swoich cennych właściwości, a także nie zagrażały otoczeniu. W tym celu stosuje się specjalne  zbiorniki – szczelne pojemniki betonowe w przypadku gnojówki i gnojowicy, oraz płyty betonowe w przypadku obornika.

Zbiorniki na nawozy płynne – przechowuj bezpiecznie gnojówkę i gnojowicę

Jeśli poszukujesz zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych w okolicach Grójca, możesz skorzystać z produktów oferowanych przez radomskiego producenta. Ekobet zajmuje się produkcją, transportem i montażem zbiorników betonowych stosowanych w różnych celach w gospodarstwach rolnych. Zapraszamy do kontaktu!