Zasięg działania

Certyfikat jakości betonu

Szamba betonowe Warszawa mogą pochwalić się uzyskanym certyfikatem jakości betonu. Czym jest ten certyfikat i na jakich zasadach się go wydaje? Certyfikat ten określa poziom jakości betonu, który używany jest do produkcji wytworów w przedsiębiorstwie. W naszym przypadku, certyfikat jakości, oznacza, że w naszym przypadku szamba produkujemy z wysokiej jakości betonu. Jak przebiega proces nadawania tego certyfikatu? Przedsiębiorstwo składa wniosek do Zakładu Certyfikacji wraz z wymaganą dokumentacją. Później następuje zawarcie umowy między firmą zgłaszającą wniosek a Zakładem Certyfikacji. W zależności od czasu, w jakim ostatnio wykonywane były procedury dochodzi do przeprowadzenia kontroli bieżącej lub przeprowadzenia audytu. Następnie, oceniana jest czy beton uzyska pozytywną decyzję odnośnie jakości betonu. Jeżeli decyzja otrzymuje status pozytywnej, następuje wydanie certyfikatu. Końcowym i cyklicznym procesem jest prowadzenie nadzoru nad certyfikatem. W czym pomaga uzyskanie tego certyfikatu? Przede wszystkim podnosi prestiż firmy i zwiększa jej wiarygodność. Firma, która legitymuje się tym certyfikatem, dla klienta ma potwierdzenie jakości produkowanego betonu.