Zasięg działania

Budowa szamba a przepisy prawne

Przepisy, które określają warunki i procedury budowy szamba…

Przepisy, które określają warunki i procedury budowy szamba, zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z tymi przepisami, zbiorniki, jakimi są szamba, mogą być wybudowane wyłącznie w miejscach, w których nie ma możliwości przyłączenia budynku do kanalizacji miejskiej, z wyłączeniem obszarów, które objęte są szczególną ochroną środowiska, a także terenów potencjalnie zagrożonych powodziami.

W przepisach są też określone odległości, które należy zachować od szamba do budynków. Od drzwi i okien pomieszczeń, w których przebywają ludzie, odległość ta musi wynosić 5 metrów w przypadku zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej czy też domków letniskowych. Natomiast odległość od sąsiedniej działki, a także drogi lub ciągu, w którym poruszają się piesi, wynosić musi przynajmniej 2 metry.

Warto zapoznać się z tymi przepisami przed ukończeniem projektu budowy domu, dzięki czemu unikniemy komplikacji i nieprawidłowości podczas budowy i po jej zakończeniu.