Zasięg działania

Beton

W naszej firmie wykorzystujemy beton najlepszej jakości. Beton to materiał, który najczęściej jest wykorzystywany przy różnego typu budowach. Beton to materiał, który cechuje się wysokimi parametrami. Odpowiednie proporcje cementu, kruszywa oraz wody pozwalają uzyskać właśnie ten materiał budowlany. Beton maksymalną wytrzymałość uzyskuje po okresie dwudziestu ośmiu dni od produkcji. Podczas produkcji, do betonu można dodawać pewne mieszanki. Mieszanki te mają na celu podniesienie jakości betonu lub ulepszenie jego parametrów. Najczęściej ilość mieszanki nie przekracza pięciu procent masy cementu. Najpopularniejsze domieszki to plastyfikatory oraz superplastyfikatory. Zwiększają one mrozoodporność betonu i opóźniają albo przyspieszają czas wiązania mieszanki. Wyróżniamy klasyfikację betonów ze względu na gęstość pozorną. Są to betony zwykłe, lekkie, ciężkie. Stara norma oznaczeń betonów obejmowana była literą B oraz symbolem liczbowym. Aktualnie normy stosowanych betonów opisywane są literą C oraz dwoma wartościami liczbowymi.