Aprobata techniczna

Nasze szamba betonowe Radom posiadają aprobaty techniczne. Aprobaty te udzielane są na wniosek producenta wyrobu budowlanego. Nadawanie aprobaty technicznej, a także jednostki upoważnione do ich nadawania, tryb i zasady udzielany, zmiany i uchylania aprobat określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r w sprawie aprobat technicznych. Aprobata techniczna, w świetle prawa, może być udzielona dla wyrobu budowlanego, dla którego nie została ustanowiona Polska Norma wyrobu. By rozpocząć proces aprobacyjny, producent lub zespół producentów musi złożyć do właściwej jednostki organizacyjnej wniosek o przeprowadzenie procesu aprobaty technicznej. Proces ten jest również obarczony opłatą za przeprowadzenie weryfikacji wniosku. Aprobaty Techniczne udzielane są produktom danej firmy na okres pięciu lat. Jeżeli przedsiębiorca chce przedłużyć okres trwania aprobaty technicznej musi złożyć wniosek do ITB na odpowiednim formularzu, w którym zawrze wszystkie potrzebne załączniki. Załączniki są konieczne, by zweryfikować, czy produkt, który dostał aprobatę techniczną nadal spełnia wysokie normy.


Menu

Realizujemy zamówienia na terenie całego kraju Profesjonalny montaż i załadunek GRATIS

Nasze atesty

Nasze zbiorniki posiadają atest PZH o numerze HK/W/0223/01/2013, aprobatę techniczną numer AT-15-9167/2013 certyfikat jakości betonu, deklaracje zgodności, projekt techniczno-budowlany zbiornika na gnojówkę i gnojowicę oraz ścieki bytowe oraz protokół szczelności każdego wyprodukowanego zbiornika.