Doprowadzenie ścieków do szamba

Szamba Radom są najlepszym sposobem na odprowadzanie nieczystości. Jednakże, sama instalacja szamba Warszawa nie kończy się tylko z montażem szamba w wykopie ziemnym. Trzeba jeszcze do niego doprowadzić ścieki. Najważniejszą zaletą tego procesu w szambie betonowym, jest możliwość usytuowania otworu wlewowego w dowolnie wybranym miejscu. W zbiorniku gotowym otwór może mieć miejsce w ścianie lub płycie stropowej. Połączenie szamba ze ściekami odbywa się w kilku czynnościach. Najpierw do otworu w szambie wprowadza się rurę kanalizacyjną, która wychodzi z budynku. Najczęściej rura ta ma średnicę stu sześćdziesięciu milimetrów. Rurę tę układa się ze spadkiem około dwóch procent, na głębokość jeden – półtorej metra. Dobrze jest także umieścić ją około dziesięciu centymetrów poniżej głębokości, w jakieś zamarza grunt. Jeżeli nie można tego zrobić, rurę kanalizacyjną umieszcza się wyżej, jednakże trzeba ją dodatkowo ocieplić. Każdy montażysta szamba wie, że należy zachować odpowiednie odległości względem innych przewodów. Od przewodów gazowych i wodociągowych standardowa odległość to półtora metra, zaś od kabli energetycznych osiemdziesiąt centymetrów. Od przewodów, z kolei, komunikacyjnych, odległość ta powinna mieścić się w granicach pięćdziesięciu centymetrów.


Menu

Realizujemy zamówienia na terenie całego kraju Profesjonalny montaż i załadunek GRATIS

Nasze atesty

Nasze zbiorniki posiadają atest PZH o numerze HK/W/0223/01/2013, aprobatę techniczną numer AT-15-9167/2013 certyfikat jakości betonu, deklaracje zgodności, projekt techniczno-budowlany zbiornika na gnojówkę i gnojowicę oraz ścieki bytowe oraz protokół szczelności każdego wyprodukowanego zbiornika.