Milanówek – kub zbiorniki do przechowywania gnojówki i gnojowicy

Z czego składają się poszczególne nawozy naturalne i jakie zawarte w nich substancje wzbogacają gleby?


Nawozy naturalne, pod względem ich konsystencji, można podzielić na stałe i płynne. Wśród stałych najpopularniejszy jest obornik, który składa się ze ściółki zmieszanej z odchodami zwierząt gospodarskich. Innym nawozem stałym (jednak pochodzenia roślinnego) jest kompost, który używany jest nie tylko w gospodarstwach, ale także w ogrodach i na działkach.

Jeśli chodzi o nawozy płynne, wśród nich wyróżnić można przede wszystkim gnojówkę i gnojowicę. Choć ich nazwy brzmią podobnie, substancje te różnią się od siebie konsystencją, składem i zawartością związków chemicznych.


  • Gnojówka to przefermentowany mocz zwierzęcy (niekiedy z niewielką ilością innych odchodów), który przenika przez warstwę ściółki, a następnie jest gromadzony i przechowywany w specjalnie do tego celu przeznaczonych zbiornikach.

  • Gnojowica natomiast powstaje w chowie bezściółkowym. Jest to mieszanka odchodów zwierząt oraz wody, której używa się do mycia i spłukiwania stanowisk.


Zawartość związków organicznych w tych nawozach jest różna i oczywiście zmienna, a do określania ich składu wykorzystuje się analizę laboratoryjną – po to, by odpowiednio dostosować ich stężenie do potrzeb nawożonego terenu. W gnojówce jednak stężenie azotu i potasu jest zwykle znacznie wyższe niż w gnojowicy, gdyż ta druga jest nawozem dużo bardziej rozcieńczonym.


Kup zbiorniki na nawozy płynne w Milanówku


Szukasz pojemników na nawozy płynne w okolicach Milanówka? Zgłoś się do nas i zapoznaj się produkowanymi przez nas zbiornikami betonowymi. Zapraszamy do kontaktu!


Menu

Realizujemy zamówienia na terenie całego kraju Profesjonalny montaż i załadunek GRATIS

Nasze atesty

Nasze zbiorniki posiadają atest PZH o numerze HK/W/0223/01/2013, aprobatę techniczną numer AT-15-9167/2013 certyfikat jakości betonu, deklaracje zgodności, projekt techniczno-budowlany zbiornika na gnojówkę i gnojowicę oraz ścieki bytowe oraz protokół szczelności każdego wyprodukowanego zbiornika.