Garwolin – zaopatrz się w zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę

Rolnictwo to bardzo istotny dla rozwoju wielu krajów dział gospodarki. W Polsce od zawsze pełnił bardzo ważną rolę ze względu na dużą ilość terenów idealnych pod uprawy. W związku z tym na przestrzeni wieków właśnie ta dziedzina gospodarki rozwijała się tu najprężniej i nadal stanowi ważną część działalności ludzi zamieszkujących teren kraju.


Jakie czynności wykonuje się w ramach gospodarstw rolnych?

  • Chów zwierząt – czyli opieka i pielęgnacja. Z chowu zwierząt pozyskiwane są produkty żywnościowe, a także naturalne nawozy służące do wzbogacania gleb – takie jak obornik, gnojówka i gnojowica.

  • Uprawa roślin – działania związane z produkcją roślinną, takie jak uprawa roli, sianie i sadzenie roślin, ich pielęgnowanie, zbiór plonów i ich właściwe przechowywanie oraz nawożenie i wzmacnianie gleb pod uprawy.

  • Hodowla zwierząt – działania mające na celu poprawienie genotypu zwierząt, a zatem odpowiedni dobór zwierząt do rozrodu, selekcja osobników itd.

  • Hodowla roślin – analogicznie do hodowli zwierząt, działania mające na celu polepszenie cech dziedzicznych roślin i wyselekcjonowanie bardziej wydajnych odmian.


W wielu gospodarstwach dziedziny te przenikają się, w niektórych zaś stosuje się specjalizację w kierunku zwierząt czy roślin. Celem rolnictwa współcześnie jest zmaksymalizowanie produkcji, natomiast jeszcze w XX wieku dużą część gospodarstw stanowiły tak zwane gospodarstwa rodzinne, które miały za zadanie zaspokajać jedynie potrzeby członków rodziny.


Zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę – dla poprawy funkcjonowania gospodarstwa


Na rozwój i wydajność gospodarstw duży wpływ ma ich odpowiednie wyposażenie, do którego zaliczają się także zbiorniki wykorzystywane do przechowywania różnorodnych substancji – szamba, gnojówki i gnojowicy, deszczówki itd. Zbiorniki betonowe do tych celów produkowane są przez firmę Ekobet. Jeśli jesteś zainteresowany produktami tego typu w okolicach Garwolina, skontaktuj się z nami i zapoznaj się z nasza ofertą.


Menu

Realizujemy zamówienia na terenie całego kraju Profesjonalny montaż i załadunek GRATIS

Nasze atesty

Nasze zbiorniki posiadają atest PZH o numerze HK/W/0223/01/2013, aprobatę techniczną numer AT-15-9167/2013 certyfikat jakości betonu, deklaracje zgodności, projekt techniczno-budowlany zbiornika na gnojówkę i gnojowicę oraz ścieki bytowe oraz protokół szczelności każdego wyprodukowanego zbiornika.