Kozienice – tu kupisz zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę

Obowiązki hodowcy zwierząt są bardzo rozległe, jako że jest to działalność wiążąca się z dużą odpowiedzialnością – nie tylko za hodowane zwierzęta, ale także za powstające w gospodarstwie hodowlanym produkty (spożywcze oraz odpady) i ich wpływ na ludzi i środowisko, czy też za zdrowie i bezpieczeństwo pracujących na terenie gospodarstwa osób.


Podstawowe obowiązki względem zwierząt dotyczą:

  • zarejestrowania hodowli i uzyskania numeru producenta;

  • zarejestrowania siedziby stada;

  • oznakowania wszystkich zakupionych zwierząt oraz zarejestrowanie ich;

  • zgłaszania zdarzeń dotyczących zarejestrowanych zwierząt (sprzedaży, kupna, uboju, padnięcia),

  • przeprowadzania spisu zwierząt żyjących w stadach (owiec oraz kóz) przynajmniej raz na rok.


Hodowcy mają też inne obowiązki, m.in. związane z powstającymi w ramach gospodarstwa produktami oraz produktami ubocznymi, takimi jak nawozy naturalne (obornik, gnojówka czy gnojowica). Należy odpowiednio je gromadzić oraz przechowywać w określonych przepisami warunkach – w tym celu gospodarstwo musi być zaopatrzone w odpowiednie zbiorniki, które zapobiegną przedostawaniu się tych substancji do środowiska w sposób niekontrolowany.


Właściwe spełnianie wszystkich tych obowiązków nie tylko gwarantuje wydajne i zgodne z przepisami funkcjonowanie gospodarstwa, ale także zapobiega nieprzewidzianym zdarzeniom i chroni bezpieczeństwo osób, zwierząt i środowiska naturalnego.


Zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę – Kozienice


Jeśli prowadzisz gospodarstwo w Kozienicach lub okolicy, możesz zamówić produkty od radomskiego producenta Ekobet. Oferujemy dowóz zamówionych zbiorników betonowych pod wskazany adres oraz ich montaż. Chętnie udzielimy wszystkich niezbędnych informacji na temat naszych produktów i przedstawimy możliwe formy współpracy. Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 698 938 098


Menu

Realizujemy zamówienia na terenie całego kraju Profesjonalny montaż i załadunek GRATIS

Nasze atesty

Nasze zbiorniki posiadają atest PZH o numerze HK/W/0223/01/2013, aprobatę techniczną numer AT-15-9167/2013 certyfikat jakości betonu, deklaracje zgodności, projekt techniczno-budowlany zbiornika na gnojówkę i gnojowicę oraz ścieki bytowe oraz protokół szczelności każdego wyprodukowanego zbiornika.