Zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę dla Nowego Dworu Mazowieckiego

Zgodnie z definicją, którą znaleźć możemy w Encyklopedii ekonomiczno-rolniczej (1964), gospodarstwo rolne to "celowo zorganizowany zespół ludzi, ziemi i innych środków produkcji, którego zadaniem jest wytwarzanie produktów rolniczych przez uprawę roślin i chów zwierząt". Część gospodarstw ogranicza się tylko do jednej z podanych dziedzin działalności – a zatem:

  • do upraw

lub

  • do hodowli zwierząt.


Istnieje jednak wiele gospodarstw, którą łączą obie te dziedziny, gdyż ich właściciele właśnie w takiej formie działalności odnajdują możliwość osiągnięcia najwyższej wydajności i opłacalności produkcji.


Wpływa na to z pewnością fakt, że wiele produktów tego gospodarstwa jest też w nim bezpośrednio wykorzystywanych w codziennym trybie jego funkcjonowania. Niektóre uprawiane rośliny wykorzystywane są jako pasze dla zwierząt hodowlanych, z kolei nawozy naturalne produkowane przez zwierzęta wykorzystywane są do wzmocnienia gleb pod uprawy. To wzajemne przenikanie się różnych substancji i produktów sprawia, że właściciel gospodarstwa nie musi zaopatrywać się w nie na zewnątrz i może samodzielnie zarządzić swoimi zasobami w każdej formie.


Nowy Dwór Mazowiecki – zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę


Gnojówka i gnojowica to substancje powszechnie wykorzystywane do nawożenia gleb. Są to nawozy naturalne będące odpadami odzwierzęcymi. Ich przechowywanie, a także użytkowanie wiąże się z pewnymi zasadami, których należy przestrzegać. Jest to np. konieczność zaopatrzenia gospodarstwa z zbiorniki do przechowywania gnojowicy i gnojówki – pojemniki o pojemności mogącej pomieścić 6-miesięczną ilość powstających w gospodarstwie nawozów. Zachęcamy zatem mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego, a także okolic, do zapoznania się ofertą naszych produktów, które z pewnością właściwie spełnią tę funkcję. Zainteresowanych ich zakupem zapraszamy do kontaktu!


Menu

Realizujemy zamówienia na terenie całego kraju Profesjonalny montaż i załadunek GRATIS

Nasze atesty

Nasze zbiorniki posiadają atest PZH o numerze HK/W/0223/01/2013, aprobatę techniczną numer AT-15-9167/2013 certyfikat jakości betonu, deklaracje zgodności, projekt techniczno-budowlany zbiornika na gnojówkę i gnojowicę oraz ścieki bytowe oraz protokół szczelności każdego wyprodukowanego zbiornika.