Zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę dla Piaseczna

Sposoby postępowania z takimi nawozami naturalnymi jak obornik, gnojówka czy gnojowica są określone przez przepisy. Postaramy się pokrótce przedstawić sposoby i wytyczne dotyczące ich zużywania w gospodarstwie.


Piaseczno – zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę...

... które umożliwią ich właściwe przechowywanie


W pierwszej kolejności należy skupić się na tym, jak powinny być gromadzone tego typu nawozy. Muszą one być przechowywane w szczelnych zbiornikach o określonej pojemności (wystarczającej na zgromadzenie minimum 6-miesięcznej ilości nawozów powstających na terenie gospodarstwa). Zbiorniki tego typu dostępne są dla osób prowadzących gospodarstwa w okolicach Piaseczna – by dowiedzieć się więcej, zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz informacjami o naszej firmie.


Terminy stosowania nawozów naturalnych


Zarówno obornik, jak i gnojówka oraz gnojowica mogą być stosowane w gospodarstwach od marca do końca listopada. Wyjątkiem od tej reguły są gospodarstwa, gdzie prowadzone są uprawy pod osłonami. W tych miejscach nawozy tego typu mogą być używane przez okrągły rok. Innym wyjątkiem są gospodarstwa funkcjonujące na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia wynikające ze stosowania związków azotu. Tam z kolei nawozy naturalne mogą być wykorzystywane jedynie do 15 listopada.


Gdzie nie wolno używać nawozów naturalnych?


Stosowanie tych środków zabronione jest m.in.:

  • na glebach zamarzniętych (do 30 cm wgłąb), pokrytych śniegiem lub wodą,

  • na glebach nie porośniętych roślinnością (dotyczy to gnojówki i gnojowicy)

  • tam, gdzie nachylenie terenu wynosi ponad 10%,

  • podczas okresu wegetacji roślin, które mają być spożywane przez ludzi (znowu: w przypadku gnojówki i gnojowicy).


Kiedy najlepiej stosować gnojówkę, gnojowicę i obornik?


Polecanym okresem jest jesień. Jesienne nawożenie pozwoli glebie dobrze wchłonąć nawóz do wiosny. Wiosną ilości nawozu, zwłaszcza tego w postaci stałej, powinny być ograniczane, by nie utrudniać wzrostu roślin. W tym okresie polecane jest używanie płynnych nawozów, gdyż działają one szybciej niż obornik.


Menu

Realizujemy zamówienia na terenie całego kraju Profesjonalny montaż i załadunek GRATIS

Nasze atesty

Nasze zbiorniki posiadają atest PZH o numerze HK/W/0223/01/2013, aprobatę techniczną numer AT-15-9167/2013 certyfikat jakości betonu, deklaracje zgodności, projekt techniczno-budowlany zbiornika na gnojówkę i gnojowicę oraz ścieki bytowe oraz protokół szczelności każdego wyprodukowanego zbiornika.