Zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę Radom

Nawozy naturalne są niebywale przydatne w ogrodnictwie oraz uprawie roślin działkowych, niestety są jednocześnie źródłem azotu. Dlatego tak istotne jest ich właściwe przechowywanie. Przepisy prawne nakazują posiadaczom zwierząt do zagospodarowanie nawozów w taki sposób, aby nie zagrażał on dla środowiska naturalnego. Zbiorniki na gnojówkę oraz gnojowicę wybudowane na przykład w Radomiu muszą spełniać określone normy warunki, aby zapewnić ich gromadzenie i ich przechowywanie przez 6 miesięcy. Nim jednak rozpoczniemy budowanie zbiornika na gnojówkę i gnojowicę chociażby w Radomiu musimy uprzednio złożyć określone dokumenty. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres oraz sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Zgłoszenie należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych.

Aby zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę nie stanowiły zagrożenia, należy pamiętać o zachowaniu odpowiednich odległości. Zbiorniki na gnojówkę powinny być oddalone o 15 metrów od okien i drzwi. Natomiast od granicy działki sąsiedniej ta odległość powinna wynosić jedynie 4 metry. 10 metrów powinno oddzielać tego typu zbiorniki od budynków magazynujących zboże oraz pasze.

Jeśli poszukujesz zbiornika na gnojówkę lub gnojowicę, serdecznie zapraszamy do Radomia.  


Menu

Realizujemy zamówienia na terenie całego kraju Profesjonalny montaż i załadunek GRATIS

Nasze atesty

Nasze zbiorniki posiadają atest PZH o numerze HK/W/0223/01/2013, aprobatę techniczną numer AT-15-9167/2013 certyfikat jakości betonu, deklaracje zgodności, projekt techniczno-budowlany zbiornika na gnojówkę i gnojowicę oraz ścieki bytowe oraz protokół szczelności każdego wyprodukowanego zbiornika.