Procedury budowy szamba betonowego

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, szamba mogą być instalowane tam, gdzie nie ma możliwości przyłączenia działki do sieci kanalizacyjnej. Nie można jednak instalować ich na obszarach, które podlegają szczególnej ochronie środowiska oraz na terenach zagrożonych powodziami.

Dno i ściany takich zbiorników powinny być nieprzepuszczalne, powinny one być także zaopatrzone w szczelne przykrycie z zamykanym otworem, przez który można opróżniać szambo.

W przypadku szamb o pojemności do 10 metrów sześciennych pokrywy i wyloty wentylacji ze zbiorników powinny być oddalone o przynajmniej 15 metrów od okien i drzwi prowadzących do pomieszczeń, w których przebywają ludzie, i o przynajmniej 7,5 metra od sąsiedniej działki lub drogi. W przypadku zbiorników o pojemności od 10 do 50 metrów sześciennych odległości te wynoszą kolejno 30 metrów i 7,5 metra (w przypadku działki sąsiadującej) oraz 10 m (w przypadku drogi). W niektórych sytuacjach jednak mogą zostać ustalone mniejsze odległości, a decyduje o tym właściwy organ w porozumieniu z państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym.


Menu

Realizujemy zamówienia na terenie całego kraju Profesjonalny montaż i załadunek GRATIS

Nasze atesty

Nasze zbiorniki posiadają atest PZH o numerze HK/W/0223/01/2013, aprobatę techniczną numer AT-15-9167/2013 certyfikat jakości betonu, deklaracje zgodności, projekt techniczno-budowlany zbiornika na gnojówkę i gnojowicę oraz ścieki bytowe oraz protokół szczelności każdego wyprodukowanego zbiornika.